Ambtshalve vermindering aanslag belasting

Indien de termijnen voor bezwaar en beroep zijn verstreken kan een inspecteur op verzoek een aanslag belasting ambtshalve verminderen. Je kunt hierbij 5 jaar terug gaan. Een verzoek aanslag vermindering belasting in 2016 kan dus ook voor de jaren tot en met 2011. Denk...