Indien de termijnen voor bezwaar en beroep zijn verstreken kan een inspecteur op verzoek een aanslag belasting ambtshalve verminderen.