Tussen werkgever en werknemer is een verschil van inzicht ontstaan over de uit te voeren werkzaamheden en werkgever en werknemer zijn tot de conclusie gekomen dat een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk is. Partijen zijn in onderling overleg over de beëindiging...