KENNISVOUCHERS Starters International Business

KENNISVOUCHERS Starters International Business

Wilt u uw bedrijf positioneren op een buitenlandse markt, maar heeft u hierbij belastingadvies of juridische ondersteuning nodig? Met een kennisvoucher kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur. Het...
M-biljet bij emigratie of immigratie?

M-biljet bij emigratie of immigratie?

Grensarbeider, nederbelg, immigratie of emigratie? Als u maar een deel van het jaar in Nederland heeft gewoond, omdat u  bent geïmmigreerd naar Nederland of geëmigreerd uit Nederland? Dan kunt u niet digitaal belastingaangifte doen. U moet dan aangifte doen met een...
Compensatieregeling grensarbeiders/nederbelgen?

Compensatieregeling grensarbeiders/nederbelgen?

Nederbelg of grensarbeider? Werkt u in België en woont u in Nederland, dan betaalt u over de inkomsten uit België belasting in België. Meestal bent u dan ook in België sociaal verzekerd en betaalt u in Nederland geen premies volksverzekeringen. Aftrekposten zoals...
Inkomensverklaring voor buitenlands belastingplichtigen?

Inkomensverklaring voor buitenlands belastingplichtigen?

U bent vanaf 2015 een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, als u ook een inkomensverklaring die is ondertekend door de belastingdienst van uw woonland kunt overleggen. Op deze verklaring vult u de inkomsten in die niet in Nederland belast zijn. U vindt de...

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige?

Sinds 2015 geldt de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Als niet inwoner van Nederland kunt u gebruik maken van dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een inwoner van Nederland. Hiervoor dient u aan alle van de volgende voorwaarden te...