Belastingen; zelfstandige werkruimte

Kosten en lasten die verband houden met een zelfstandige werkruimte ten behoeve van een belastingplichtige (niet voor derden zoals personeel ) in zijn woning die hij rekent tot zijn privé vermogen, zijn niet aftrekbaar van zijn winst, tenzij dit een naar...

Actualiteiten belastingen

No show en BTW Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft beslist dat een hotel geen BTW is verschuldigd over het ontvangen bedrag als een klant niet komt opdagen. Er is dan geen sprake van een prestatie voor de BTW maar een niet belaste schadevergoeding. In geval, dat...