Teruggaaf dividendbelasting

Op basis van arresten van het Hof van Justitie en de vervolgarresten van de Nederlandse Hoge Raad heeft de staatsecretaris vooruitlopend op wetgeving een besluit uitgevaardigd. Wij gaan hier in op de situatie dat een natuurlijk persoon inwoner van België dividenden...