We willen je graag informeren over de actuele problematiek rondom de inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen die in België wonen maar gedurende een deel van het jaar geen inwoner van België zijn geweest. De inkomensverklaring is een...