Overige maatregelen

Overige maatregelen

Eenvoudiger derdenbeslag Het moet mogelijk worden om ook voor andere geldvorderingen dan de vordering op de werkgever of de uitkeringsinstantie beslag te leggen bij een derde zonder tussenkomst van een deurwaarder Het gaat daarbij om alle vorderingen voor zover deze...
Overige maatregelen

Maatregelen particulieren

Nieuwe heffingskortingen Voor 2018 gelden naar verwachting de volgende maximale heffingskortingen. Tenzij nadrukkelijk aangegeven gaat het om maxima voor belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.   Omschrijving Bedrag/...
Overige maatregelen

Maatregelen auto & mobiliteit

Afschrijvingstabel niet meer verplicht  Voor de berekening van de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) kan de afschrijving vanaf 1 januari 2018 ook worden bepaald aan de hand van de werkelijke waarde. Parallelimporteurs, ondernemers maar ook...
Overige maatregelen

Maatregelen BTW & Accijns

Aanscherping definitie geneesmiddel  Door een uitspraak van de Hoge Raad van 11 november 2016 vallen ook producten, zoals tandpasta en zonnebrandmiddel onder het verlaagd 6% btw-tarief voor geneesmiddelen. Als gevolg hiervan worden ook andere producten in onder meer...
Overige maatregelen

Maatregelen Internationaal

Negeren Fiscale eenheid (FE) voor voorkomingswinst Bij het berekenen van de voorkomingswinst (winst waarover een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting moet worden verleend) houdt de Belastingdienst geen rekening met royaltyvergoedingen die binnen een...