grensarbeider

Overzicht van artikelen

Prinsjesdageditie: Vastgoed

Prinsjesdageditie: Vastgoed

Beperking afschrijving gebouwen in IB Ondernemers, resultaatgenieters en rechtspersonen mogen gebouwen slechts tot een bepaalde waarde afschrijven; de zogeheten bodemwaarde. De hoogte van de bodemwaarde is op dit moment verschillend voor de IB en VPB en is bovendien...

Prinsjesdageditie: BTW & Accijnzen

Prinsjesdageditie: BTW & Accijnzen

Btw-tarief op agrarische goederen en diensten Bepaalde agrarische goederen zijn belast tegen het verlaagde btw-tarief, zoals bijvoorbeeld stro, zaden en pootgoed. Wegens het vervallen van de landbouwregeling stelt het kabinet voor om ook het algemene tarief toe te...

Bijzondere bedingen in arbeidscontracten

Bijzondere bedingen in arbeidscontracten

Bijzondere bedingen zijn clausules of bepalingen die worden opgenomen in contracten, overeenkomsten of juridische documenten om specifieke rechten, verplichtingen of voorwaarden vast te leggen die afwijken van de normale gang van zaken. Deze bedingen worden vaak...