Gebruikelijk loon van de DGA

Op grond van de gebruikelijk loonregeling dient een directeur grootaandeelhouder (belang van minimaal 5%) een minimaal salaris te nemen. Om dat gebruikelijk loon vast te stellen dient gekeken te worden naar een loon voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking,...