mkb

Overzicht van artikelen

31 januari 2024 deadline CBAM-rapportage!

31 januari 2024 deadline CBAM-rapportage!

Graag herinneren we je aan de aanstaande deadline van 31 januari 2024 voor het indienen van de CBAM-rapportage voor het vierde kwartaal van 2023. Het CBAM (Europese Verordening) zorgt ervoor dat je aan de grens moet afrekenen over bepaalde goederen die CO2 uitstoten....

Deadline Meldplicht UBD 1 februari 2024!

Deadline Meldplicht UBD 1 februari 2024!

In onze blog van 7 december 2021 hebben wij de vanaf 1 januari 2022 geldende renseigneringsverplichting, ook wel bekend als melding Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD), aangekaart. Deze melding UBD vervangt (deels) het IB-47 formulier. De melding UBD geldt voor...

Prinsjesdageditie: Energie & Milieu

Prinsjesdageditie: Energie & Milieu

Aanpassing energiebelasting Het kabinet stelt voor de eerste schijven voor gas en elektriciteit in de energiebelasting op te knippen en de schijfgrens te stellen op 1.000 m3. Blokverwarming en energiebelasting Nadere wetswijzigingen zijn noodzakelijk om in de toekomst...

Prinsjesdageditie: (Vermogende) particulieren

Prinsjesdageditie: (Vermogende) particulieren

Tarieven IB 2024 niet-AOW-er   Belastingplichtigen die aan het begin van 2024 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, krijgen in 2024 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken. Tarief inkomstenbelasting 2024Box 1- tariefBel.ink....