mkb

Overzicht van artikelen

Hervorming van de arbeidsmarkt

Hervorming van de arbeidsmarkt

Het kabinet gaat de arbeidsmarkt hervormen, dit staat in een brief van Karien van Gennip (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. Het doel van deze hervorming is meer stabiliteit creëren voor werkenden.  Er komt een verplichte...

Geen gebruikelijk loon?!

Geen gebruikelijk loon?!

Geld besparen door het gebruikelijk loon te matigen: een recente uitspraak van Hof Den Haag biedt jou wellicht mogelijkheden. In deze blog zullen we dit toelichten. Wat is het gebruikelijk loon? Als een werknemer arbeid verricht voor een lichaam waarin hijzelf of zijn...