mkb

Overzicht van artikelen

Prinsjesdageditie: Auto & Mobiliteit

Prinsjesdageditie: Auto & Mobiliteit

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding Een werkgever mag in 2023 aan zijn werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,21 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer) toekennen. Deze maximale onbelaste vergoeding wordt per...

Prinsjesdageditie: Vastgoed

Prinsjesdageditie: Vastgoed

Beperking afschrijving gebouwen in IB Ondernemers, resultaatgenieters en rechtspersonen mogen gebouwen slechts tot een bepaalde waarde afschrijven; de zogeheten bodemwaarde. De hoogte van de bodemwaarde is op dit moment verschillend voor de IB en VPB en is bovendien...

Prinsjesdageditie: BTW & Accijnzen

Prinsjesdageditie: BTW & Accijnzen

Btw-tarief op agrarische goederen en diensten Bepaalde agrarische goederen zijn belast tegen het verlaagde btw-tarief, zoals bijvoorbeeld stro, zaden en pootgoed. Wegens het vervallen van de landbouwregeling stelt het kabinet voor om ook het algemene tarief toe te...

Prinsjesdageditie: Werkgever

Prinsjesdageditie: Werkgever

Vrije ruimte werkkostenregeling In 2023 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000. Over het deel van de fiscale loonsom dat hoger is dan € 400.000, bedraagt de vrije ruimte 1,18%. In de wet is abusievelijk...

Prinsjesdageditie: Ondernemingen

Prinsjesdageditie: Ondernemingen

Investeringsfaciliteiten Om energie-investeringen en investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren zijn er diverse investeringsfaciliteiten beschikbaar. De energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige...

De arbeidsovereenkomst voor de duur van een project

De arbeidsovereenkomst voor de duur van een project

Een arbeidsovereenkomst kan - in plaats van een bepaalde duur - ook worden aangegaan voor de duur van een project. In dit soort arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt als wordt voldaan aan een specifieke omstandigheid (de ontbindende...