nederbelgen belasting

Overzicht van artikelen

31 januari 2024 deadline CBAM-rapportage!

31 januari 2024 deadline CBAM-rapportage!

Graag herinneren we je aan de aanstaande deadline van 31 januari 2024 voor het indienen van de CBAM-rapportage voor het vierde kwartaal van 2023. Het CBAM (Europese Verordening) zorgt ervoor dat je aan de grens moet afrekenen over bepaalde goederen die CO2 uitstoten....

Prinsjesdageditie: Overige maatregelen

Prinsjesdageditie: Overige maatregelen

Co-ouderschap toeslagen Per 1 januari 2024 vindt een vereenvoudiging plaats in de manier waarop men vaststelt of voor toeslagen sprake is van co-ouderschap. Het is niet meer nodig dat op elk moment in het jaar sprake is van een gelijke verdeling. Het is voldoende...

Prinsjesdageditie: Vastgoed

Prinsjesdageditie: Vastgoed

Beperking afschrijving gebouwen in IB Ondernemers, resultaatgenieters en rechtspersonen mogen gebouwen slechts tot een bepaalde waarde afschrijven; de zogeheten bodemwaarde. De hoogte van de bodemwaarde is op dit moment verschillend voor de IB en VPB en is bovendien...

De arbeidsovereenkomst voor de duur van een project

De arbeidsovereenkomst voor de duur van een project

Een arbeidsovereenkomst kan - in plaats van een bepaalde duur - ook worden aangegaan voor de duur van een project. In dit soort arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt als wordt voldaan aan een specifieke omstandigheid (de ontbindende...