Nieuwe tarieven inkomstenbelasting Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden hoogstwaarschijnlijk de volgende tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting: Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2016 Tarief...