Aftrek Belgische RSVZ premies

Bij de omrekening van Belgisch loon naar Nederlands loon zijn voor werknemers en directeuren/bestuurders de Belgische betaalde RSVZ premies ( voor een deel ) aftrekbaar. Voor directeuren/bestuurders die in België als zelfstandige worden aangemerkt is dat op basis van...