Sociale verzekeringen zijn in één land van toepassing, niet in twee landen