In beginsel kan een vordering worden overgedragen. In de wet staat echter in artikel 3:83 BW opgenomen dat het mogelijk is deze overdracht bij contract uit te sluiten. Hiermee zorg je ervoor dat een vordering niet overdraagbaar...