Medische vrijstelling voor de btw

Deze vrijstelling is beperkt tot diensten die bestaan in de gezondheidskundige verzorging van de mens. Ook diensten door niet medici kunnen hier onder vallen als deze diensten onderdeel zijn van een medische behandeling die in zijn geheel een therapeutisch doel heeft...