Belastingen; zelfstandige werkruimte

Kosten en lasten die verband houden met een zelfstandige werkruimte ten behoeve van een belastingplichtige (niet voor derden zoals personeel ) in zijn woning die hij rekent tot zijn privé vermogen, zijn niet aftrekbaar van zijn winst, tenzij dit een naar...