Het komt voor dat een werknemer zich ziekmeldt omdat er sprake is van een arbeidsconflict, zonder dat aanvankelijk sprake is van ziekte bij werknemer. Het gaat hierbij om werknemers die volgens strikte medische maatstaven geen beperking hebben van fysieke of...