UITNODIGING LEZING: Het nieuwe belastingverdrag tussen België en Nederland op 7 december 2023.

Met nadruk op de goede onderlinge verhoudingen tussen beide landen, is op 21 juni 2023 het nieuwe belastingverdrag tussen België en Nederland ondertekend.

Hoewel de parlementen van beide landen het verdrag nog moeten goedkeuren, organiseert Consilio Tax & Law (Maastricht) in samenwerking met Certafin (Genk) een lezing waarbij zal worden ingegaan op de belangrijkste veranderingen ten opzichte van het bestaande belastingverdrag.  Aan de hand van de gepubliceerde tekst gaan wij in op de gevolgen voor grensoverschrijdend ondernemen en werken. Hierbij komen niet enkel de gevolgen voor ondernemers, bestuurders en artiesten aan de orde maar ook de wijze waarop voorkoming van dubbele belasting wordt geregeld als ook een aantal antimisbruikbepalingen.

De lezing zal plaatsvinden op donderdag 7 december 2023 in Kloosterkapel Opveld, gelegen aan de Veldstraat 20 (6227 SZ) Maastricht. Ontvangst is om 15.30 uur. Starttijd lezing is 16.00 uur stipt.  De lezing wordt afgesloten met een borrel. De verwachte eindtijd is 18.30 uur. 

Het is noodzakelijk je voor deze lezing aan te melden. Aanmelden kan door middel van het sturen van een e-mail aan ln.thcirtsaam-oilisnoc@nellis.noiram